Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5744. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2004, stran 16129.

Na podlagi 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) ter 1. člena sprememb in dopolnitev Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na četrti izredni seji dne 6. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Turnišče
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Turnišče za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov prihodkov se določa v skupnem znesku 400,437.000 SIT in se razporedi na ravni podskupin kontov odhodkov:
40 tekoči odhodki         60.712.569,40
41 tekoči transferi        174.631.700,00
42 investicijski odhodki      4.700.000,00
43 investicijski transferi    159.692.730,60
2 skupaj drugi odhodki        700.000,00
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 4/12-04/2004
Turnišče, dne 6. decembra 2004.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost