Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5722. Obvezna razlaga odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, stran 16115.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) in 87. člena Poslovnika mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 30. novembra 2004 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O O D L O K A
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04), se posamezne alinee prvega odstavka 13. člena, ki glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima VII. ali VI. stopnjo izobrazbe,
– ima 2 ali 5 let delovnih izkušenj na področju dela z mladimi,
– strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
– ima vodstvene sposobnosti«
razlagajo tako, da mora kandidat za direktorja dokazati izpolnjevanje posameznih pogojev:
– »ima VII. ali VI. stopnjo izobrazbe«, kar izkaže z diplomo ali z overjeno kopijo diplome;
– »ima 2 ali 5 let delovnih izkušenj na področju dela z mladimi«, ki jih izkaže s kopijo iz delovne knjižice;
– »strokovno pozna področje dela javnega zavoda«, kar izkaže
– s potrdilom o zaposlitvi v javnem zavodu ali
– s potrdilom o sodelovanju v organih javnega zavoda ali
– izkaže z izdelano seminarsko ali diplomsko nalogo s področja dela javnih zavodov;
– »aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik«, kar izkaže
– s potrdilom strokovne institucije ali
– pa se znanje preveri pri strokovni instituciji;
– »ima vodstvene sposobnosti«, ki jih izkaže s potrdilom institucije, v kateri je zasedal vodilno delovno mesto.
2. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 66000-9/2004
Murska Sobota, dne 30. novembra 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost