Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 16133.

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) ter na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 18. seji dne 25. 11. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
V Pravilniku o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 17/00) se v 2. členu številka Uradnega lista RS, št. 75/97 nadomesti s številko 105/01).
2. člen
V 4. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
»Pristojni občinski oddelek lahko v izjemnih primerih izda gostincu soglasje za obratovanje izven obratovalnega časa, navedenega v 4. členu Pravilnika o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec, s tem, da k vlogi priloži soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala ter mnenje krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti na katerem področju se gostinski obrat nahaja. Veljavno je mnenje, ki ni starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge za izdajo odločbe za enkratno podaljšanje obratovalnega časa. V primeru, da je eno od teh soglasij negativno, občinski oddelek vlogo za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata deloma ali v celoti zavrne. Pristojni občinski organ lahko posameznemu gostinskemu obratu izda do 20 soglasij v koledarskem letu za enodnevni podaljšani čas med 22. in 4. uro naslednjega dne ob organiziranih prireditvah.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-03-0001/2004-317
Žalec, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost