Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5746. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec, stran 16130.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 25. 11. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Statuta Občine Žalec
1. člen
V statutu Občine Žalec (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03 in 29/03) se drugi odstavek 38. člena spremeni in se glasi:
»Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«
Tretji odstavek se črta.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502/0001/98
Žalec, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost