Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2004 z dne 16. 12. 2004

Kazalo

5709. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica, stran 16105.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04) in 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02) je Občinski svet občine Gorišnica na 15. redni seji, dne 2. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
1. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da glasi:
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|Zap. št.|EKD (enotna klasifikacija dejavnosti)           | Dodatno|
|    |                              |št. točk|
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|1.   |Bančništvo                         |  300 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.   |Trgovina na veliko                     |  300 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|3    |Poštni in železniški promet                |  300 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|4.   |Skladiščenje naftnih derivatov in plina          |  300 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.   |Trgovina z naftnimi derivati                |  300 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|6.   |Gostinstvo                         |  200 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|7.   |Dejavnost zavarovalništva                 |  200 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|8.   |Projektiranje in sorodne storitve             |  200 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|9.   |Trgovina na drobno (razen prehrambene trgovine)      |  100 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|10.   |Lekarniška dejavnost                    |  300 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
|11.   |Proizvodnja in pridobivanje električne in toplotne energije|  750 |
+--------+-----------------------------------------------------------+--------+
2. člen
11. člen odloka se spremeni in se glasi:
Število točk za nezazidana stavbna zemljišča se določi glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe.
Namen uporabe nezazidanega stavbnega zemljišča se razvrsti glede na namembnost območja kot jo določa izvedbeni prostorski akt
+----------------------------------------+--------------------+
|Območja po IPA             |    Število   |
|                    |   točk po m2   |
+----------------------------------------+--------------------+
|Območja za izgradnjo stanovanjskih stavb|     10     |
+----------------------------------------+--------------------+
|Območja za izgradnjo poslovnih stavb  |     50     |
+----------------------------------------+--------------------+
Če je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjska-poslovna) se nezazidana stavbna zemljišča v lasti fizičnih oseb razvrstijo v območje za izgradnjo stanovanjskih stavb, nezazidana stavbna zemljišča v lasti pravnih oseb pa v območje za izgradnjo poslovnih stavb.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 002-03-9/2004
Gorišnica, dne 2. decembra 2004.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.

AAA Zlata odličnost