Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5795. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (ZIPRS0304)

Odloki

5796. Odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004

Drugi akti

5793. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003
5794. Proračun Republike Slovenije za leto 2004

OBČINE

Brezovica

5797. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Cerkno

5798. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Cerkno

Divača

5799. Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda
5800. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda
5801. Sklep o dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki

Dornava

5802. Sklep o začasnem financiranju potreb Občine Dornava za leto 2003

Gorišnica

5807. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
5808. Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Gorišnica

Gornji Petrovci

5803. Razpis naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, v VE 5, volišče št. 5 na območju Občine Gornji Petrovci
5804. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gornji Petrovci
5805. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gornji Petrovci
5806. Poročilo o izidu volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

5809. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje

Hajdina

5810. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Hajdina
5811. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemjišča za leto 2003
5812. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Horjul

5813. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Ig

5814. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2003

Kobarid

5815. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 2003

Kobilje

5816. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2003

Kozje

5817. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Kozje

Kranj

5821. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj
5822. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika

Kuzma

5818. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kuzma v letu 2003
5819. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu Občine Kuzma
5820. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2003

Majšperk

5823. Sklep o začasnem financiranja iz proračuna Občine Majšperk za leto 2003

Mežica

5824. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2003

Murska Sobota

5825. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2002
5826. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2003

Osilnica

5827. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2003
5828. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
5829. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti