Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5819. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu Občine Kuzma, stran 16663.

Na podlagi 30 in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 92/02) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 72/02) je Občinski svet občine Kuzma na 2. redni seji dne 19. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu Občine Kuzma
1
Ekonomska cena vzgojno varstvenega programa v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma – enota vrtca, znaša na otroka za starostno skupino od 3. leta do vstopa v šolo, mesečno 41.990 SIT.
2
Za dnevne odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne dnevne oskrbnine.
Za dnevne odsotnosti otrok, se staršem od plačila odšteje sorazmerni del prehrane.
Za izostanek do dveh dneh, se odbitek za oskrbnino ne prizna.
3
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomske cene programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma – enota vrtca (Uradni list RS, št. 117/00).
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 032-01/02-74
Kuzma, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost