Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5818. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kuzma v letu 2003, stran 16663.

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. ter 94. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 72/02) je župan Občine Kuzma sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kuzma v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kuzma za leto 2003 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Kuzma za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v enakih obdobjih po proračunu Občine Kuzma za leto 2002.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu lahko traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2003.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna Občine Kuzma za leto 2003. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju prejeti prejemki in plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Kuzma za leto 2003.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2003 dalje.
Št. 031-01/02-164
Kuzma, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.