Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5823. Sklep o začasnem financiranja iz proračuna Občine Majšperk za leto 2003, stran 16667.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 34. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranja iz proračuna Občine Majšperk za leto 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Majšperk za leto 2003 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003.
Št. 405-02/02-01
Majšperk, dne 17. decembra 2002.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.