Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5793. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003, stran 16161.

Na podlagi 2. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter osmega odstavka 166. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2002 sprejel
S P R E M E M B E P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2003
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:
Spremenjeni proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne izvrševati z dnem uveljavitve zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02).
Št. 411-01/01-68/2
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.