Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5809. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje, stran 16659.

Na podlagi 5. člena odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/95, 12/96, 65/97 in 14/00) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 2. seji dne 18. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje znaša na dan 1. 1. 2003, 1,794.131 SIT.
2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se tekoče revalorizira z indeksom rasti drobnoprodajnih cen.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 414-2/95
Grosuplje, dne 18. decembra 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.