Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5804. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gornji Petrovci, stran 16655.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Gornji Petrovci
Občinska volilna komisija občine Gornji Petrovci je skladno z 41. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02), na seji dne 10. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župna na volitvah, 10. novembra 2002, ugotovila rezultate glasovanja za župana Občine Gornji Petrovci.
I
Na lokalnih volitvah dne 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti 1993 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je 1459 volivcev ali 73,21% od vseh volivcev.
Od 1459 oddanih glasovnic je bilo 1432 ali 98,15% veljavnih in 27 ali 1,85% neveljavnih.
II
Kandidata za župana sta prejela naslednje število glasov:
Stanko Čerpnjak 112 glasov ali 7,82%,
Franc Šlihthuber 1320 ali 92,18%.
III
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v Občini Gornji Petrovci za župana izvoljen Franc Šlihthuber, roj. 20. 7. 1955, stanujoč Stanjevci 96.
Št. 006-07/2002-27
Gornji Petrovci, dne 11. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Gornji Petrovci
Milan Horvat, univ. dipl. jur. l. r.