Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5794. Proračun Republike Slovenije za leto 2004, stran 16403.

Na podlagi 2. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 162. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2002 sprejel
P R O R A Č U N
Republike Slovenije za leto 2004
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Proračun Republike Slovenije za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2004.
Št. 411-01/02-73/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.