Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5814. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2003, stran 16661.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) župan Občine Ig sprejema
S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ig za leto 2003 se javna poraba Občine Ig začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Ig za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, ki se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto 2002.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Obdobje začasnega financiranja se lahko podaljša v skladu z zakonom o javnih financah.
5. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Ig za leto 2003.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 402-04/02
Ig, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.