Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5807. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica, stran 16657.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02) je Občinski svet občine Gorišnica na 2. redni seji dne 19. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da glasi:
Namembnost ostalih poslovnih pridobitnih površin izven stavbe pa se ovrednoti z naslednjimi točkami:
----------------------------------------------------------------
Namembnost                         Točke
----------------------------------------------------------------
Površine za izkoriščanje rudnin               300
Površine namenjene distribuciji električne energije     300
Površine namenjene energetskemu izkoriščanju voda      300
Površine namenjene telekomunikacijskim objektom       300
Nezazidano stavbno zemljišče                 300
----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 002-03-107/2002
Gorišnica, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.