Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5805. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, stran 16656.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gornji Petrovci
Občinska volilna komisija občine Gornji Petrovci je skladno z 41. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02), na seji dne 10. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah, 10. novembra 2002, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta občine Gornji Petrovci.
I
Na lokalnih volitvah dne 10. novembra 2002 je imelo pravico voliti 1993 volivcev, vpisanih v volilne imenike.
Glasovalo je 1459 volivcev ali 73,21% od vseh volivcev, oddanih je bilo 1459 glasovnic.
Veljavnih je bilo 1376 glasovnic ali 94,31%, neveljavnih pa 83 ali 5,69%.
II
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
1. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS, 100 glasov in 23 pref. glasov,
2. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, N.Si, 111 glasov in 27 pref. glasov,
3. Neodvisna lista, 63 glasov in 21 pref. glasov,
4. Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS, 211 glasov in 97 pref. glasov,
5. Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 478 glasov in 168 pref. glasov,
6. Slovenska ljudska stranka, SLS, 335 glasov in 136 pref. glasov,
7. Združena lista socialnih demokratov, ZLSD, 78 glasov in 25 pref. glasov.
III
Na podlagi d‘Hondtovega sistema so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
1. Liberalna demokracija Slovenije, LDS, 5 mandatov,
2. Slovenska ljudska stranka, SLS, 4 mandati,
3. Socialdemokratska stranka Slovenije, SDS, 2 mandata,
4. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS, 1 mandat,
5. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, N.Si, 1 mandat.
IV
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet občine Gornji Petrovci izvoljeni:
– LDS Liberalna demokracija Slovenije
Zdenko Hari, Križevci 141, roj. 1. 5. 1956
Jože Vöröš, Gornji Petrovci 2/a, roj. 24. 12. 1969
Janez Kerčmar, Peskovci 19, roj. 11. 5. 1957
Ernest Kerčmar, Adrijanci 23, roj. 14. 11. 1952
Štefan Škerlak, Stanjevci 91, roj. 2. 1. 1952
– SLS Slovenska ljudska stranka
Štefan Kutoš, Križevci 55, roj. 31. 3. 1945
Štefan Kuhar, Košarovci 26, roj. 16. 6. 1963
Drago Škerlak, Stanjevci 65, roj. 25. 8. 1963
Štefan Belec, Šulinci 46, roj. 24. 5. 1957
– SDS Socialdemokratska stranka Slovenije
Aleksander Bencik, Gornji Petrovci 26, roj. 27. 3. 1955
Stanko Lepoša, Lucova 10, roj. 11. 9. 1956
– DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Danica Nemec, Šulinci 2, roj. 1. 2. 1948
– N.Si Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
Stanko Čerpnjak, Martinje 40, roj. 1. 3. 1970
Št. 006-07/2002-28
Gornji Petrovci, dne 11. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Gornji Petrovci
Milan Horvat, univ. dipl. jur. l. r.