Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5806. Poročilo o izidu volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci, stran 16656.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci
Občinska volilna komisija občine Gornji Petrovci je skladno z 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02), na seji dne 10. 11. 2002 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Gornji Petrovci na volitvah, 10. novembra 2002, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev sveta krajevnih skupnosti.
I
Na lokalnih volitvah dne 10. novembra 2002 je bilo skupaj oddanih 1353 glasovnic, od tega 93 neveljavnih glasovnic in 1260 veljavnih.
II
Rezultati glasovanja za volitve članov sveta krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci na volitvah dne, 10. novembra 2002:
1. Krajevna skupnost Gornji Petrovci
a) Skupaj volivcev 400,
b) Skupaj glasovalo 295 oziroma 73,75%,
c) Število oddanih glasovnic 295,
– neveljavnih glasovnic 9,
– veljavnih glasovnic 286.
Območje volilne enote Gornji Petrovci:
– Aleksander Bencik, Gornji Petrovci 26        181 glasov
– Štefan Smodiš, Gornji Petrovci 70          136 glasov
– Aleksander Šebjanič, Gornji Petrovci 60       125 glasov
– Aleksander Svetec, Gornji Petrovci 35/a       113 glasov
– Ivan Črnko, Gornji Petrovci 2/a            84 glasov
Območje volilne enote Peskovci:
– Maks Čeh, Peskovci 4                 31 glasov
– Štefan Barbarič, Peskovci 23             29 glasov
2. Krajevna skupnost Križevci:
a) Skupaj volivcev 531,
b) Skupaj glasovalo 385 oziroma 72,50%,
c) Število oddanih glasovnic 385,
– neveljavnih glasovnic 20,
– veljavnih glasovnic 365.
Območje volilne enote Križevci:
– Karel Hari, Križevci 24               201 glasov
– Štefan Kutoš, Križevci 55              182 glasov
– Janez Hari, Križevci 90               169 glasov
Območje volilne enote Košarovci:
– Valter Kutoš, Košarovci 3               51 glasov
 
Območje volilne enote Kukeč:
– Zlatko Vukanič, Kukeč 15               47 glasov
 
Območje volilne enote Panovci:
– Elemir Barber, Panovci 9               21 glasov
 
3. Krajevna skupnost Šulinci:
a) Skupaj volivcev 933,
b) Skupaj glasovalo 673 oziroma 72,13%,
c) Število oddanih glasovnic 673,
– neveljavnih glasovnic 64,
– veljavnih glasovnic 365,
– v volilni enoti Neradnovci ni bilo izvedeno glasovanje.
 
Območje volilne enote Adrijanci:
– Branko Lepoša, Adrijanci 14             48 glasov
– Elemir Lepoša, Adrijanci 87             32 glasov
– Štefan Pondelek, Adrijanci 59             5 glasov
 
Območje volilne enote Boreča:
– Franc Kozar, Boreča 32                67 glasov
Območje volilne enote Lucova:
– Stanko Lepoša, Lucova 10               75 glasov
 
Območje volilne enote Martinje:
– Viljem Zrim, Martinje 23               40 glasov
– Marjan Sukič, Martinje 39              38 glasov
 
Območje volilne enote Stanjevci:
– Drago Škerlak, Stanjevci 65             136 glasov
 
Območje volilne enote Šulinci:
– Ernest Škerlak, Šulinci 40              87 glasov
 
Območje volilne enote Ženavlje:
– Drago Svetec, Ženavlje 23              81 glasov
III
Člani svetov krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci, izvoljeni na volitvah 10. novembra 2002 so:
Krajevna skupnost Gornji Petrovci (5 članov):
– Aleksander Bencik, Gornji Petrovci 26
– Štefan Smodiš, Gornji Petrovci 70
– Aleksander Šebjanič, Gornji Petrovci 60
– Maks Čeh, Peskovci 4
– Štefan Barbarič, Peskovci 23
 
Krajevna skupnost Križevci (6 članov):
– Karel Hari, Križevci 24
– Štefan Kutoš, Križevci 55
– Janez Hari, Križevci 90
– Valter Kutoš, Košarovci 3
– Zlatko Vukanič, Kukeč 15
– Elemir Barber, Panovci 9
 
Krajevna skupnost Šulinci (8 članov)
– Branko Lepoša, Adrijanci 14
– Franc Kozar, Boreča 32
– Stanko Lepoša, Lucova 10
– Viljem Zrim, Martinje 23
– Drago Škerlak, Stanjevci 65
– Ernest Škerlak, Šulinci 40
– Drago Svetec, Ženavlje 23
 
– v volilni enoti Neradnovci ni bilo izvedeno glasovanje in bodo razpisane naknadne volitve.
Št.006-08/2002-3
Gornji Petrovci, 11. novembra 2002.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Gornji Petrovci
Milan Horvat, univ. dipl. jur. l. r.