Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2002 z dne 30. 12. 2002

Kazalo

5812. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, stran 16660.

Na podlagi 56. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02) in v skladu z določili 10. člena odloka o organizaciji in delovnem področju uprave Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/99) je Občinski svet občine Hajdina na 1. redni seji dne 9. 12. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavljajo:
1. Jožef Kmetec, Slovenja vas 38/b predsednik
2. Viktor Markovič, Zg. Hajdina 180 član
3. Alojz Šijanec, Skorba 37/a član
2
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-01/02
Hajdina, dne 9. decembra 2002.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.