Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2417. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-C)

Odloki

2418. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2419. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2420. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2421. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2422. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2423. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2424. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2425. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2426. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2427. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2428. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2429. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2430. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2431. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2432. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2433. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2434. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2435. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2436. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2437. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2438. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2439. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

2440. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dvoje prostih mest sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2499. Uredba o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2500. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998
2501. Uredba o določitvi zneska davka iz tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov
2502. Uredba o določitvi zneska posebnega prometnega davka od cigaret
2503. Uredba o spremembi uredbe o določitvi delovnih mest v ministrstvu za pravosodje, upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, na katerih imajo delavci pravico po 112. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
2504. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
2505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998

MINISTRSTVA

2441. Odredba o izobraževalnih programih za gimnazije
2442. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
2443. Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti poplavnega vala zaradi prelivanja ali porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne
2444. Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti nesreče s klorom
2445. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Primorska znanstvena fundacija
2446. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi CEEMAN Ustanove za razvoj menedžmenta v srednji in vzhodni Evropi
2447. Minimalna plača za mesec avgust 1998
2506. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2448. Sklep o spremembi založniškega partnerja
2449. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE, MATEMATIČNE VAJE ZA 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK
2450. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE, MATEMATIČNE VAJE ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK
2451. Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIKE, MATEMATIČNE VAJE ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE, DELOVNI ZVEZEK
2452. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM V EVROPI, ZEMLJEPIS ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
2453. Sklep o potrditvi učbenika OD ROMANTIKE DO DANES
2454. Sklep o potrditvi učbenika VELIKO ŽE ZNAMO
2455. SKLEP o potrditvi učbenika CSÖN, CSÖN, GYŰRŰ
2456. Sklep o potrditvi učbenika BARANGÓLO
2457. Sklep o potrditvi učbenika MAGYAR NYELVKÖNYV
2458. Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED. KNJIŽEVNOST 3, učbenik za 3. letnik triletnih srednjih šol
2459. Sklep o potrditvi učbenika POTOVANJE BESED. KNJIŽEVNOST 3, delovni zvezek za 3. letnik triletnih srednjih šol
2460. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 2. zvezek
2461. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 3 ZA 3. LETNIK TEHNIŠKIH ŠOL
2462. Sklep o potrditvi učbenika FIZIKA 1
2463. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIČNA DEŽELA V RAVNEM IN KRIVEM KRALJESTVU
2464. Sklep o potrditvi učnega sredstva GOZD. OPAZUJMO GLIVE, RASTLINE IN ŽIVALI
2465. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKA 7
2466. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKA 7 RAČUNSKE NALOGE
2467. Sklep o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJMO SKUPAJ, 4 zvezek, Ljubomir s Kronosom v antični Grčiji
2468. Sklep o potrditvi učnega sredstva 20. STOLETJE V ZGODOVINSKIH VIRIH, BESEDI IN SLIKAH, 5. ZVEZEK, Druga svetovna vojna v Sloveniji in Jugoslaviji
2469. Sklep o potrditvi učnega sredstva VIOLINSKI KLJUČ. Didaktična igra za utrjevanje glasbene teorije in glasbene zgodovine
2470. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAMO SE Zbirka didaktičnih iger za nauk o glasbi
2471. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVI KORAKI V SVET GLASBE
2472. Sklep o potrditvi učnega sredstva DELOVNI ZVEZEK ZA MALE GLASBENIKE
2473. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (PI)
2474. Spremembe poslovnika varuha človekovih pravic
2475. Pravila o izvajanju pravilnika o sofinanciranju bivanja študentov

OBČINE

Celje

2476. Sklep o objavi sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (v k. o. Teharje in v k. o. Ostrožno)

Črna na Koroškem

2477. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem

Hrpelje-Kozina

2478. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 1998
2479. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine Hrpelje-Kozina

Idrija

2480. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Idrija

Ivančna Gorica

2481. Sklep o javni razgrnitvi ureditvenega načrta I3 – SC Ivančna Gorica–center

Kidričevo

2482. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo

Komen

2483. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 1998

Mislinja

2484. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Mislinja

Podčetrtek

2485. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1998

Puconci

2486. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gorica

Ravne-Prevalje

2487. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne-Prevalje
2488. Odlok o avto-taksi prevozih v Občini Ravne-Prevalje
2489. Odlok o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje

Rogaška Slatina

2490. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Rogaška Slatina
2491. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina

Semič

2492. Odlok o imenovanju novega naselja Sovinek
2493. Odlok o obvezni deratizaciji v Občini Semič
2494. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič

Sežana

2495. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Sežana
2496. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Sežana

Slovenske Konjice

2497. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje
2498. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenske Konjice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti