Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2489. Odlok o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje, stran 3963.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 26/97), 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97), 2., 10., 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 23. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje
1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 36/98) se v 30. členu črta 1. točka, tako da se člen glasi:
(1) Cestni inšpektor oziroma pooblaščena uradna oseba lahko odredi odvoz vozila:
– če je vozilo parkirano na rezerviranem parkirnem prostoru,
– če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih pešcem,
– če je vozilo parkirano na zelenicah in v parkih,
– če je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali garažo, oziroma na dovozu do stavbe,
– če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in označenih avtobusnih postajah javnega prometa,
– če je vozilo parkirano na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za smeti, pred prometno zapornico),
– če je vozilo zapuščeno in parkirano na katerikoli javni površini,
– če je vozilo parkirano na površini, kjer to prepoveduje vertikalna ali horizontalna prometna signalizacija,
– če je vozilo parkirano na cestišču, ki je posebej označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe športne in druge prireditve.
2. člen
V 40. členu se črta 1. točka, tako da se člen glasi:
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo:
1. Inšpektor za ceste nadzoruje cestno prometno signalizacijo, stanje in vzdrževanje cest in objektov na njih, izvajanje del na javnih prometnih površinah v skladu z zakonom in tem odlokom.
2. Pooblaščeni delavci uprave občine oziroma komunalnega nadzora nadzirajo izvajanje določil:
– o prepovedi parkiranja na javnih površinah namenjenih pešcem, na zelenicah in parkih, pred vhodi v stavbe in garaže, na dovozih do stavb, na avtobusnih postajališčih, na prostorih določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in izvozih iz gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za odpadke, prometnimi zapornicami),
– o parkiranju na rezerviranih mestih,
– o spoštovanju določil o dostavi blaga,
– o izvajanju del na javnih prometnih površinah,
– o posebni uporabi površin za javne prireditve,
– nadzirajo upravljalce parkirnih prostorov in izvajalce za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih motornih vozil,
– odrejajo odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih motornih vozil.
3. Upravljalci javnih parkirnih prostorov nadzirajo izvajanje reda na javnih parkirnih prostorih, za katere imajo pooblastila župana občine.
4. Upravljalec zaprtega parkirnega prostora izvaja kontrolo vhoda in izhoda in nespoštovanje predpisov v zvezi s tem.
Št. 344-01-5/98-33
Ravne na Koroškem, dne 23. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti