Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998, stran 3977.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in 6. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998
1. člen
V 1. členu odloka o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998 (Uradni list RS, št. 39/98) se besedilo “za sladkor in pšenico” nadomesti z besedilom “za sladkor, pšenico in rž”.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da glasi:
“2. člen
Sredstva za izvajanje ukrepa iz prejšnjega člena so zagotovljena v okviru proračunske postavke Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) št. 1442 – Regresiranje cen določenih proizvodov, ki se bodo koristila deloma v breme proračuna za leto 1998, deloma pa v breme proračuna za leto 1999 v skladu z 10. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98).
Skupna vrednost sredstev za leto 1998 znaša 1.676.000.000 tolarjev.
Sredstva za plačilo podpore za pridelovanje pšenice in rži v višini 2,70 SIT/kg pšenice in 7 SIT/kg rži letine 1998 so zagotovljena v letu 1998 v okviru proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– št. 1424 – Podpora pridelavi krušnih žit v znesku 314.500.000 tolarjev ter
– št. 1418 – Financiranje zalog in proizvodnje pomembnejših kmetijskih proizvodov, in sicer:
1. za pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti odkupljene pšenice in rži v znesku 34,986.000 tolarjev;
2. podpora organizaciji pogodbene pridelave pšenice in rži v zadrugah v znesku 79,950.000 tolarjev.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/98-2
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti