Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2495. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Sežana, stran 3968.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana dne 30. junija 1998 sprejel
O D L O K
o krajevni turistični taksi v Občini Sežana
1. člen
S tem odlokom se določa višina krajevne turistične takse v Občini Sežana, način poročanja in nadzor.
2. člen
Krajevna turistična taksa se določa v točkah v skladu z zakonom o turistični taksi.
Višina krajevne turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja v Občini Sežana.
3. člen
Za območje Občine Sežana se določi krajevna turistična taksa v višini 8 točk.
Višina krajevne turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o turistični taksi, Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje (v nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe) so dolžne predložiti davčnemu organu in upravi Občine Sežana poročilo o plačani krajevni turistični taksi, in sicer:
– za januar, februar, marec      do 30. aprila,
– za april, maj, junij        do 31. julija,
– za julij, avgust, september    do 31. oktobra,
– za oktober, november, december  do 31. januarja.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev gostov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane krajevne takse ter obdobje na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poleg organov, ki jih za nadzor v 11. členu določa zakon o turistični taksi, opravlja nadzor v skladu s svojimi pooblastili tudi pristojen organ občinske uprave. Nadzor se opravi na podlagi oddanega poročila o plačani krajevni turistični taksi. Pravna ali fizična oseba je dolžna izvajalcem nadzora ob zahtevi predložiti knjige na vpogled.
6. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja zakon o turistični taksi.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Sežana veljati odlok o krajevni taksi v Občini Sežana (Uradne objave, št. 28/91).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-05-01/98
Sežana, dne 30. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti