Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2497. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje, stran 3971.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in po 13. členu statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95 na 37. redni seji dne 16. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje
1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt (ZN) naselja Tepanje – spremembe in dopolnitve, ki ga je pod številko projekta 53/86 izdelal Razvojni center iz Celja (Uradni list RS, št. 53/92).
2. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen odloka in sicer:
Na zemljišču parc. št. 252, 553/72 k.o. Tepanje se predvideva namesto obstoječe stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja gradnja nadomestnega stanovanjskega objekta.
Predvideni nadomestni stanovanjski objekt je razgibane tlorisne velikosti 353 m2. Streha objekta je lahko večkapnica, z naklonom strešin 40 stopinj in kritino prilagojeno sosednjim objektom.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bil razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine Slovenske Konjice.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/0009/98
Slovenske Konjice, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti