Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2496. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Sežana, stran 3971.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) in na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 20/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 30. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Sežana
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/97) se v tarifah komunalnih taks spremeni tarifa št. 5, in sicer:
V 1. točki se črta besedilo “mesečno 45.000 SIT” ter se nadomesti z “583.200 SIT letno”.
Črta se druga točka tarife.
Dosedanja 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
Zavezancem, ki imajo obremenitve nad 50,000.000 SIT, župan s sklepom določi obročen način plačevanja komunalne takse.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 417-7/97
Sežana, dne 30. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost