Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2474. Spremembe poslovnika varuha človekovih pravic, stran 3942.

Na podlagi 51. člena zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 15/94) in po pridobitvi mnenja odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje št. 700-01/93-19/15 z dne 6. 7. 1998 sprejemam
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
varuha človekovih pravic
1. člen
Besedilo 7. člena poslovnika varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: poslovnik, Uradni list RS, št. 63/95) se spremeni tako, da se 7. člen glasi:
“Varuh obvešča javnost neposredno ali prek strokovne službe.”
2. člen
Besedilo 9. člena poslovnika se spremeni tako, da se 9. člen glasi:
“Služba varuha človekovih pravic je organizirana v Uradu varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: urad varuha).
Urad varuha vodi generalni sekretar varuha.
Urad varuha sestavljata:
1. Strokovna služba varuha;
2. Služba generalnega sekretarja.
Strokovna služba varuha opravlja strokovne naloge za varuha in namestnike varuha po posameznih področjih iz pristojnosti varuha, klasificira pobude, skrbi za potek obravnave pobud in obravnava pobude ter pripravlja mnenja, predloge in priporočila, izvaja preiskovalna dejanja ter izdeluje poročila o svojih ugotovitvah v zvezi s pobudami in posreduje pobudnikom informacije v zvezi z njihovimi pobudami. Opravlja administrativno-tehnične, informacijske in druge naloge, ki so potrebne za opravljanje nalog iz pristojnosti varuha in namestnikov varuha.
Strokovno službo varuha vodi direktor strokovne službe, ki organizira in vodi delo svetovalcev, strokovnih in administrativnih uslužbencev strokovne službe po navodilih varuha in namestnikov varuha.
Služba generalnega sekretarja opravlja samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci vse naloge na organizacijskem, pravnem, upravnem, materialnem, finančnem in kadrovskem področju, ki so potrebne za delovanje urada varuha.
Službo generalnega sekretarja vodi neposredno generalni sekretar varuha”.
3. člen
Besedilo četrtega odstavka 10. člena poslovnika se spremeni tako, da se četrti odstavek 10. člena glasi:
“Generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti nadomešča direktor strokovne službe ali drug delavec, ki ga določi varuh”.
4. člen
Tretji odstavek 11. člena poslovnika se črta.
5. člen
Besedilo 21. člena poslovnika se spremeni tako, da se 21. člen glasi:
“Na vloge in druge dopise, ki nimajo narave pobude za začetek postopka, odgovarja generalni sekretar varuha ali direktor strokovne službe”.
6. člen
Spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101-1/98
Ljubljana, dne 23. julija 1998.
Ivan Bizjak l. r.
Varuh človekovih pravic

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti