Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2498. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenske Konjice, stran 3971.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in po 13. členu statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95, na 37. redni seji dne 16. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenske Konjice
1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt osrednjega dela Slovenskih Konjic – spremembe in dopolnitve, ki ga je pod številko projekta P-570/A, izdelal Zavod za urbanizem Velenje (Uradni list SRS, št. 2/87) in pod številko projekta 65/97 Urbana, d.o.o., iz Velenja (Uradni list RS, št. 1/98).
2. člen
Dopolni se 5. člen odloka iz 1987. leta tako, da se za območje a) doda novi odstavek:
»K obstoječim objektom je možna gradnja prizidkov do 30% tlorisa.«
in da se za območje c) na koncu drugega odstavka doda:
»Kiosk trafika ob bloku Mestni trg 1, v katerem se lahko prodaja tudi sadje in zelenjava.« (Grafična priloga, list št. 5, projekt 65/97).
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je bil razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine Slovenske Konjice.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15200/001/97
Slovenske Konjice, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti