Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2491. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina, stran 3964.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95, 27/96 in 45/98) in v skladu z 20. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. in 42. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 8. členom uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 36. redni seji dne 24. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 43/96) se v 4. členu, v prvem stavku prvega odstavka črtata besedi “Kidričeva ul.”, za besedama “Ločen dol” se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “Zdraviliški trg.”, v drugem stavku istega odstavka se črtata besedi : ”Ločen dol”.
2. člen
V 5. členu, se pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki glasi:
“– I/60.23 drug kopenski potniški prevoz.”
3. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi: “Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.”.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0006-2/98
Rogaška Slatina, dne 26. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti