Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2477. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem, stran 3947.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Črna na Koroškem (MUV, št. 9/95 in 26/96) in tretjega odstavka 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 35. seji dne 14. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem
1. člen
Spremeni se 2. člen, ki glasi:
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Črna na Koroškem.
Sedež zavoda: Center 142, 2393 Črna na Koroškem.
2. člen
Spremeni se 11. člen, ki glasi:
Matična šola ima tudi podružnične šole: Javorje, Koprivna, Žerjav.
Centralna šola Črna na Koroškem:
-----------------------------------------------------
Ulica – zaselek            Hišne številke
-----------------------------------------------------
– Center                vse 1–159
– Rudarjevo              vse 1–32
– Mušenik               vse 1–21
– Pristava               vse 1–59
– Lampreče               vse 1–32
– Spodnje Javorje           vse 1–28
– Javorje               1–16; 19–21
– Bistra                1–20; 26
– Ludranski vrh            vse 1–31
– Koprivna (od 3. oziroma 4. raz.)   vse 1–52
– Topla                vse 1–14
– Podpeca               vse 1–78
– Žerjav (od 5. razreda)        vse 1–95
– Jazbina               19 in 20
-----------------------------------------------------
Podružnična šola Javorje (1. do 8. razred)
--------------------------------------------------
Ulica – zaselek           Hišne številke
--------------------------------------------------
– Javorje              17; 18; 22–43
– Jazbina              1–18
--------------------------------------------------
Podružnična šola Žerjav (1. do 4. razred)
--------------------------------------------------
Ulica – zaselek           Hišne številke
--------------------------------------------------
– Žerjav              vse 1–95
– Jazbina              19; 20
--------------------------------------------------
Podružnična šola Koprivna (1. do 4. razred)
--------------------------------------------------
Ulica – zaselek           Hišne številke
--------------------------------------------------
– Koprivna             vse 1–52
– Bistra              20–25
--------------------------------------------------
3. člen
V 6. členu se popravi in pravilno glasi:
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je zapisano: REPUBLIKA SLOVENIJA, OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm, z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
4. člen
V 12. členu se popravi prva alinea in pravilno glasi:
– M/80.102  – osnovnošolsko splošno
       izobraževanje
– M/80.4   – izobraževanje odraslih in drugo
       izobraževanje
– 80.410   – dejavnost vozniških šol
– 80.421   – dejavnost glasbenih in drugih
       umetniških šol
– 80.422   – drugo izobraževanje, d. n.
– K/74.120  – računovodske, knjigovodske in
       revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
       (razen revizijske dejavnosti)
– H/55.510  – storitve menz
– K/70.200  – dajanje lastnih nepremičnin v najem
– O/92.511  – dejavnost knjižnic
– K/72.600  – druge računalniške dejavnosti
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06-21/96
Črna na Koroškem, dne 14. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti