Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1998 z dne 31. 7. 1998

Kazalo

2500. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998, stran 3975.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998 (Uradni list RS, št. 46/98 in 50/98) se v 1. členu v točki g) točke A) številka ‘2.300,000.000’ nadomesti s številko ‘2.706,978.661’. V zadnjem odstavku točke A) se številka ‘8.263,270.883’ nadomesti s številko ‘8.670,249.544’.
2. člen
V tretji alinei tretje točke v točki B 18. člena besedilo ‘po 1. juniju 1998’ nadomesti z besedilom ‘v času od 1. junija 1998 do 31. julija 1998’.
3. člen
V točki Č) 23. člena se:
– točka 2 spremeni tako, da se glasi:
‘Upravičeni do podpore v višini 3 SIT za kilogram jabolk za predelavo so pridelovalci jabolk, ki imajo sklenjene pogodbe za odkup jabolk s podjetji v Sloveniji, ki se ukvarjajo s predelavo sadja. Podpora velja za odkup jabolk za predelavo v obdobju od 15. 9. 1998 do 30. 10. 1998.’
– drugi odstavek točke 3 spremeni tako, da se glasi:
‘Zahtevku je treba priložiti:
– dokazilo o pogodbenem sodelovanju: kopija pogodbe med pridelovalcem in predelovalnim podjetjem o odkupu jabolk. V primeru, da pogodba ni sklenjena neposredno med upravičencem in predelovalnim podjetjem, mora biti zahtevku priložen seznam posameznih upravičencev z navedenimi odkupnimi količinami jabolk;
– originalni računi za odkup jabolk, ki dokazujejo: količino odkupljenih jabolk, naslov kupca in prodajalca ter številko pogodbe, po kateri so bila jabolka odkupljena.’
4. člen
V Prilogi 1 se:
– pri tarifni oznaki ‘0401’ številka ‘6,50’ nadomesti s številko ‘9,50’, številka ‘9,50’ pa s številko ‘14,50’;
– pri tarifnih oznakah ‘0402’, ‘0403’, ‘0405’ in ‘0406’ številka ‘9,50’ nadomesti s številko ‘18,00’;
– v opombah k tarifnim oznakam ‘0401’, ‘0402’, ‘0403’, ‘0405’ in ‘0406 se beseda ‘junija’ nadomesti z besedo ‘avgusta’;
– za tarifno oznako ‘0808’ se doda besedilo, ki glasi:
‘1210        Hmelj, svež ali sušen, vključno
           zdrobljen ali zmlet ali v peletih,
           lupulin*
1210 10 000     – Hmelj, nezdrobljen in nezmlet in ne
           v peletih             56,70/kg
1210 20       – Hmelj, zdrobljen, zmlet ali v
           peletih; lupulin:
1210 20 100     – – hmelj, zdrobljen, zmlet ali v obliki peletov, z višjo 
       vsebnostjo lupulina; lupulin       62,40/kg
* Velja samo za hmelj letnika 1997, izvožen v letu 1998, za katerega je hmeljna komisija Republike Slovenije izdala kontrolno potrdilo o geografskem poreklu in kakovosti hmelja. Za obdobje januar – julij 1998 se zahtevki uveljavljajo do 30. avgusta 1998, nato pa v skladu s 7. členom te uredbe.’.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/98-5
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti