Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

485. Nacionalni raziskovalni program
486. Odločitev Komisije državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

DRŽAVNI SVET

487. Razrešitev in izvolitev člana Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

488. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

535. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1995 izdajajo priložnostni kovanci
536. Uredba o obveznosti posredovanja statističnih podatkov plačilnega prometa ter statističnih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
537. Uredba o spremembi uredbe o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1995
538. Uredba o spremembi uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov

Sklepi

489. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Helsingborgu
490. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Helsingborgu
491. Sklep o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
539. Sklep o določitvi skupnega števila pripravniških mest na posameznih sodiščih

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

492. Odredba o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena
493. Odredba o spremembi odredbe o številu in sedežu notarskih mest
494. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
495. Spisek izdanih dovoljenj (atestov) za telekomunikacijsko opremo v četrtem trimesečju leta 1994

USTAVNO SODIŠČE

496. Odločba o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo

BANKA SLOVENIJE

540. Sklep o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah

SODNI SVET

497. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikom

OBČINE

Črenšovci

501. Statutarni sklep

Črna na Koroškem

502. Poročilo o izidu volitev v občini Črna na Koroškem

Črnomelj

503. Odlok o pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja
504. Odlok o Župančičevih priznanjih
505. Odlok o plaketah občine Črnomelj
506. Odlok o začasni organizaciji in področjih dela občinske uprave občine Črnomelj

Gornja Radgona

507. Sklep o izvolitvi predsednika Občinskega sveta občine Gornja Radgona
508. Sklep o izvolitvi podpredsednika Občinskega sveta občine Gornja Radgona
509. Sklep o izvolitvi podžupana občine Gornja Radgona
510. Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo stvbnega zemljišča za leto 1995 v občini Gornja Radgona

Hrpelje-Kozina

511. Razpis naknadnih volitev župana občine Hrpelje-Kozina

Lenart

512. Odlok o začasni organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Lenart

Ljubljana

498. Statutarni sklep Mestne občine Ljubljana I.
499. Statutarni sklep Mestne občine Ljubljana II.
500. Odlok o začasnem financiranju nalog Mestne občine Ljubljana do sprejetja proračuna za leto 1995

Ljubljana Vič-Rudnik

513. Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 7/1-1, VR 7/1-2 in VR 3/4 - Bokalce

Metlika

514. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stvbnega zemljišča

Mislinja

515. Statutarni sklep

Mozirje

516. Statutarni sklep o začasni ureditvi občine Mozirje

Murska Sobota

517. Statutarni sklep
518. Statutarni sklep o orgniazciji in delovnem področju uprave Mestne občine Murska Sobota
519. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci, za naselje Gederovci

Odranci

520. Statutarni sklep

Radeče

521. Statutarni sklep občine Radeče

Slovenska Bistrica

522. Statutarni sklep
523. Statutarni sklep o začasni organizaciji občinske uprave

Slovenske Konjice

524. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Žiče

Šentjur pri Celju

525. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1994
526. Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče v Šentjurju
527. Odlok o podelitvi koncesije za ureditev in upravljanje športnega parka
528. Začasni statutarni sklep občine Šentjur pri Celju

Škofja Loka

529. Sklep o uvedbi samoprispevka
530. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, ki je bil izveden 29.1.1995 v prostorih stanovanjske hiše Oblak Franca, Dolenje brdo n.h.

Šmarje pri Jelšah

531. Dogovor o ukinitvi samoprispevka

Vodice

532. Začasni poslovnik občinskega sveta
533. Statutarni sklep Občine Vodice

Vrhnika

534. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 - Borovnica

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o vsebini in načinu poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti