Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

449. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij
450. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini

Odloki

452. Odlok o imenovanju ministra za zunanje zadeve
453. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
454. Odlok o imenovanju ministra za ekonomske odnose in razvoj

Drugi akti

451. Deklaracija o sodelovanju Slovenije s Svetom Evrope pri Evropskem letu varstva narave 1995 (DeSSEVN)
455. Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (ReSCPRT)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

482. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
483. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
484. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

456. Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut
457. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik
458. Odvetniška tarifa
459. Odločba o zavodih, ki izpolnjujejo pogoje za dajanje toksikološke ocene strupov

OBČINE

Cerkno

460. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v prvih treh mesecih v letu 1995
461. Začasni statutarni sklep

Gornja Radgona

462. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona
463. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Gornja Radgona v letu 1994
464. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za pokopališče v Radencih

Hrpelje-Kozina

465. Statutarni sklep

Idrija

466. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v prvih treh mesecih v letu 1995

Litija

467. Statutarni odlok o začasni organizaciji in delovanju občine Litija

Logatec

468. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Medvode

469. Začasni poslovnik občinskega sveta Medvode
470. Statutarni sklep občine Medvode
471. Sklep o vrednsoti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995

Mozirje

472. Odlok o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova - Nazarje

Murska Sobota

473. Sklep o statutu občine, odlokih, drugih predpisih in splošnih aktov mestnega sveta občine Murska Sobota

Sežana

474. Sklep o uvedbi samoprispevka za KS Kazlje

Slovenj Gradec

475. Statutarni sklep

Slovenske Konjice

476. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem zazidalnem načrtu stanovanjske cone "Vešenik - del A in B"
477. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok
478. Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona - spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone - območje IMP in Kongrad
479. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske Vitanje - "Štajnhof" Vitanje
480. Odlok o preoblikovanju komunalnega podjetja Slovenske Konjice v "Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice"

Šoštanj

481. Statutarni sklep

POPRAVKI

1. Popravek spremembe in dopolnitve pravilnika o pedagoški dokumentaciji in evidencah v usmerjenem izobraževanju
2. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v usmerjenem izobraževanju
3. Popravek odredbe o odločitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
4. Popravek navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni
5. Popravek naslova predpisa št. 380 (Uradni list RS, št. 5/95)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti