Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

461. Začasni statutarni sklep, stran 755.

Občinski svet občine Cerkno je na seji dne 18. 1. 1995 na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 11. člena začasnega poslovnika sprejel
Z A Č A S N I S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Do izdaje ustreznih predpisov občine Cerkno se na območju občine Cerkno smiselno uporabljajo vsi tisti predpisi Skupščine občine Idrija in Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija, ki so veljali na območju prejšnje občine Idrija dne 31. 12. 1994, kolikor ne nasprotujejo sedaj veljavni zakonodaji in kolikor ni s tem sklepom drugače določeno.
2. člen
Pristojnosti, ki so jih imeli po predpisih iz prejšnjega člena organi prejšnje občine Idrija, preidejo v skladu s tem sklepom na Občinski svet in župana občine Cerkno.
3. člen
Župan oziroma funkcionar, ki ga župan pooblasti v enem mesecu od sprejema tega sklepa predloži občinskemu svetu pregled vseh na dan 31. 12. 1994 veljavnih odlokov in drugih aktov skupščine občine Idrija in njenih organov ter poročilo o njihovi usklajenosti s sedaj veljavno zakonodajo.
4. člen
Župan najkasneje v enem mesecu predloži občinskemu svetu začasni akt o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in začasni načrt delovnih mest.
5. člen
Najkasneje v enem mesecu od sprejema tega sklepa se imenuje nov upravni odbor Sklada stavbnih zemljišč občine Idrija. Občinski svet občine Cerkno izmed svojih članov imenuje v upravni odbor tri člane.
Upravni odbor odločitve sprejema s soglasjem vseh na seji prisotnih članov. Nepremičnine, s katerimi sklad razpolaga, se lahko odtujijo le ob soglasju obeh občinskih svetov.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/95
Cerkno, dne 18. januarja 1995.
Predsednik
občinskega sveta
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti