Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

474. Sklep o uvedbi samoprispevka za KS Kazlje, stran 783.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta Krajevne skupnoti Kazlje je svet krajevne skupnosti na seji in na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 18. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka za KS Kazlje
1. člen
Za KS Kazlje se uvede samoprispevek v denarju za ureditev mrliške vežice in pokopališča, dokončanje doma KS, ureditev poljskih poti in druga dela v KS.
2. člen
Vrednost del po programu znaša 3,800.000 SIT, s samoprispevkom bo zbrano predvidoma 3,200.000. Svet KS gornje zneske lahko korigira s trenutnimi cenami in dotokom denarja iz samoprispevka.
Za nadzor nad zbiranjem denarja in pravilno porabo odgovarja svet KS. Enkrat letno svet KS poda poročilo o zbranem denarju in realizaciji plana.
3. člen
Pravilnost obračunavanja samoprispevka pri izplačevalcih dohodkov kontrolira Agencija za plačilni promet in Ministrstvo za finance – Uprava za javne prihodke, izpostava Sežana.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1998.
5. člen
Samoprispevek bo uveden za krajane s stalnim bivališčem v KS Kazlje po stopnji 2% od neto
– osebnih dohodkov in nadomestil, ki presegajo najnižji osebni dohodek
– pokojnin, ki presegajo znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo
– katastrskega dohodka iz lastnih zemljišč, od katerega se plačuje davek
– zavarovalne osnove, od katere plačujejo zasebni zavezanci prispevek za pokojninsko, invalidsko, zdravstveno varstvo in zaposlovanje. Od drugih dohodkov se samoprispevkov ne obračunava.
6. člen
Samoprispevek se plačuje na žiro KS 51420-842-111-82292.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način, veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Kazlje
Boris Hlača l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti