Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1995 z dne 17. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1995 z dne 17. 2. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

541. Odlok o soglasju k statutu Agencije za trg vrednostnih papirjev

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

542. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije

Sklepi

543. Sklep o ustanovitvi Sveta za kulturo

Drugi akti

544. Razpis za dodelitev koncesije

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE

545. Navodilo o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
546. Navodilo o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
547. Navodilo o vsebini in načinu vodenja registra imetnikov računov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
548. Navodilo o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi pravne osebe odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
549. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

550. Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
551. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo
552. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet

OBČINE

Brežice

553. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za Srednjo šolo v Brežicah
554. Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Brezje
555. Sklep o ukinitvi bivše poti kot javno dobro v k.o. Cerina

Celje

556. Odlok o priznanjih Mestne občine Celje
557. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za tehnološko-ekološko sanacijo in rekultiviranje komunalnega odlagališča v Bukovžlaku
558. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja
559. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju občine Celje
560. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za odlagališče sadre in piritnih ogorkov v Bukovžlaku
561. Odlok o ureditvenem načrtu za park spomina Teharje
562. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenim 1989 in 1994

Ljubljana Vič-Rudnik

563. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 - Rudnik

Škofja Loka

564. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Šmarje pri Jelšah

565. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode

Štore

566. Sklep od določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter za specialna vozila komunalnih organizacij
AAA Zlata odličnost