Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1995 z dne 18. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1995 z dne 18. 2. 1995, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

582. Uredba o določitvi najvišjih cen pšenične moke in kruha
583. Uredba o načinu izdelave razdelitvene bilance in načinu ugotavljanja deleža občin v družbenem kapitalu obstoječih veterinarskih zavodov
584. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

567. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Alma - Ati
568. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Alma-ati

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

569. Odredba o prenehanju veljavnosti odredb o obveznem atestiranju bombaža, volne in jute
570. Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
571. Pravilnik ministrstva za kulturo o podeljevanju štipendij in drugih oblik pomoči
572. Navodilo za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja
573. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
574. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno za območje Republike Slovenije za januar 1995
585. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

BANKA SLOVENIJE

575. Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino
576. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hranilnic

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

577. Sklep o dopolnitvi statuta Odvetniške zbornica Slovenije

OBČINE

Ormož

578. Začasni statutarni sklep občine Ormož
579. Akt o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Ribnica

580. Razpis nadomestnih volitev župana občine Ribnica

Vrhnika

581. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 - Dragomer

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko v letu 1995
2. Popravek uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko v letu 1995
3. Popravek uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko v letu 1995
4. Popravek uredbe o pristojbinah na področju veterinarstva
5. Popravek programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1995
6. Popravek sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah
7. Popravek sklepa o zneskih invalidnin za telesno okvaro
8. Popravek odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Sevnica
9. Popravek odloka o ureditvenem načrtu centra Vitanje (Slovenske Konjice)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

8. Akt o nasledstvu Sporazumov nekdanje Jugoslavije z Madžarsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (BHUNSNJ)
9. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o reševanju vodnogospodarskih vprašanj (BHURVV)
10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o gospodarskem sodelovanju (BROGS)
11. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi (BHRI)
12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije (BBECP)
13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o rednem zračnem prometu (BGBRZP)

Vlada Republike Slovenije

14. Uredba o ratifikaciji Zapisnika o sodelovanju med Upravo policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Državno upravo obmejne straže Republike Madžarske
15. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o izobraževanju državljanov Republike Bosne in Hercegovine, ki so kot začasni begunci na ozemlju Republike Slovenije
16. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnološko politiko Ruske federacije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti