Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

520. Statutarni sklep, stran 836.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba, Uradni list RS, št. 45/94 – odločba, Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Odranci na prvi seji dne 20. 12. 1994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem sklepom se začasno urejajo vprašanja, ki so pomembna za organizacijo in nemoteno delovanje občine do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna področja iz njene pristojnoti.
2. člen
Do sprejema statuta in ureditve posameznih zadev iz pristojnosti občine s splošnimi akti, se uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi občine Lendava, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni.
3. člen
Sedež nove občine Odranci je v Odrancih, Panonska ulica 33. Občina ima svoj pečat, ki je okrogle oblike z napisom imena OBČINA ODRANCI ob robu ter po sredini vodoravno ime ODRANCI.
4. člen
Za ureditev vprašanj s področja organizacije in načina dela občinskega sveta, sprejme občinski svet začasni poslovnik.
5. člen
Izvajanje strokovnih opravil za področja gospodarskih javnih služb in področja družbenih dejavnosti začasno opravljajo trokovni delavci upravne enote Lendava.
6. člen
Ta statutarni sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-S/94
Odranci, dne 24. decembra 1994.
Predsednik Občinskega sveta
občine Odranci
Jože Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost