Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

523. Statutarni sklep o začasni organizaciji občinske uprave, stran 838.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 1. redni seji dne 23. 12. 1994 in 12. 1. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o začasni organizaciji občinske uprave
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno do sprejetja statuta občine Slovenska Bistrica oziroma drugega akta, ki bo določal v skladu s statutom organizacijo občinske uprave določi začasna organizacija občinske uprave občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Začasna organizacija občinske uprave je na predlog župana določena s tem statutarnim sklepom.
Župan lahko predlaga spremembo organizacije občinske uprave, določene s tem statutarnim sklepom.
3. člen
Delo občinske uprave planira, organizira, usmerja in nadzira župan.
4. člen
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
5. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad. V občinskem uradu se za izvajanje nalog občinske uprave ustanovijo naslednji oddelki:
– oddelek za gospodarske dejavnosti (industrija, kmetijstvo, trgovina, turizem, itd.), podjetništvo in obrt
– oddelek za občo upravo in družbene dejavnosti,
– oddelek za urejanje prostora, varstva okolja in gospodarsko infrastrukturo.
Višje upravne delavce, ki vodijo posamezne oddelke, imenuje in razrešuje župan.
6. člen
Delo v uradu koordinira in vodi tajnik občinske uprave.
Za delo urada je tajnik odgovoren županu.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 1/1-012-3/95
Slovenska Bistrica, dne 12. januarja 1995.
Predsednik
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost