Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

525. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1994, stran 844.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in 43/93) in 27. člena statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91-I) je Skupščina občine Šentjur pri Celju na 34. seji zborov SO, dne 14. decembra 1994 sprejela
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1994
1. člen
V odloku o proračunu občine Šentjur pri Celju za leto 1994 (Uradni list RS, št. 20/94) se prvi in drugi odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita :
Skupni prihodki proračuna za leto 1994 znašajo 771,071.000 SIT, od tega namenskih sredstev od odprodaje stanovanj 10,000.000 SIT. Izvršni svet Skupščine občine Šentjur pri Celju v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov.
Za tekočo proračunsko rezervo razporedimo 3,000.000 SIT, za rezervni sklad občine 1,300.000 SIT.
2. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1994.
Št. 012-12/94-1
Šentjur pri Celju, dne 23. decembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine
Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost