Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

501. Statutarni sklep, stran 815.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Črenšovci na 1. seji dne 20. 12. 1994 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem sklepom se začasno urejajo vprašanja, ki so pomembna za organizacijo in nemoteno delovanje občine do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna področja iz njene pristojnosti.
2. člen
Do sprejema statuta in ureditve posameznih zadev iz pristojnosti občine s splošnimi akti, se uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi občine Lendava, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni.
3. člen
Sedež nove občine Črenšovci je v Črenšovcih, Prekmurske čete 20.
4. člen
Do določitve pečata občine s statutom, se za izdajanje sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega sveta uporablja pečat Občinske volilne komisije Črenšovci.
5. člen
Za ureditev vprašanj s področja organizacije in načina dela občinskega sveta, sprejme občinski svet začasni poslovnik.
6. člen
Izvajanje strokovnih opravil za področja gospodarskih javnih služb in področja družbenih dejavnosti začasno opravljajo strokovni delavci Upravne enote Lendava.
7. člen
Ta statutarni sklep velja takoj, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/94
Črenšovci, dne 20. decembra 1994.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost