Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

491. Sklep o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, stran 804.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
1. člen
Službena izkaznica pooblaščenih uradnih oseb Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (v nadaljnjem besedilu: službena izkaznica) se izda delavcem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki jih predstojnik agencije na podlagi 39. člena zakona o Vladi Republike Slovenije in v skladu s 46. členom zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93) določi za pooblaščene uradne osebe.
2. člen
Službena izkaznica je sestavljena iz identifikacijske kartice.
3. člen
Obrazec identifikacijske kartice je velikosti 8,5 × 5,5 cm. Po vpisu podatkov o imetniku se obrazec zaščiti s plastičnim ovitkom.
Obrazec vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti 3 × 3 cm,
– pod fotografijo je prostor za registrsko številko službene izkaznice, pod tem pa prostor za ime in priimek imetnika,
– desno od prostora za fotografijo je grb Republike Slovenije, pod tem pa napis “VLADA”,
– pod napisom “VLADA” je napis “SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA”,
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis osebe, pooblaščene za izdajo kartice, pečat agencije in datum izdaje.
Osnovna barva identifikacijske izkaznice je svetlosiva, barva tiska oziroma napisa pa črna (Obrazec št. 1).
4. člen
Službena izkaznica je veljavna le, če vsebuje vse dele, naštete v 3. členu tega sklepa.
5. člen
Službene izkaznice izdaja agencija, ki tudi vodi evidenco o izdanih in odvzetih službenih izkaznicah.
6. člen
Evidenca o izdanih in odvzetih službenih izkaznicah vsebuje priimek in ime osebe, ki ji je izdana službena izkaznica, registrsko številko izkaznice, datum izdaje in naziv organizacijske enote, v kateri dela delavec, ki mu je službena izkaznica izdana.
7. člen
Službene izkaznice ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z namenom njene izdaje.
8. člen
Če pooblaščena uradna oseba agencije službeno izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje, je dolžna o tem takoj obvestiti pristojno organizacijsko enoto agencije.
9. člen
Delavci agencije morajo po prejemu službenih izkaznic agencije vrniti dosedanje službene izkaznice, ki jih je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.
10. člen
Pooblaščeni delavec agencije, ki mu preneha delovno razmerje v agenciji ali kako drugače izgubi status pooblaščene uradne osebe agencije, je dolžan po prejemu odločbe vrniti službeno izkaznico pristojni organizacijski enoti agencije.
11. člen
Vrnjene službene izkaznice iz 10. člena tega sklepa se komisijsko uničijo.
Vrnjene službene izkaznice iz 9. člena tega sklepa uniči komisija, ki jo po paritetnem načelu imenuje minister za notranje zadeve in predstojnik agencije.
12. člen
Obrazec iz 3. člena tega sklepa je objavljen kot priloga sklepa in je njegov sestavni del.
13. člen
Z dnem uveljavitve sklepa se za službene izkaznice delavcev agencije preneha uporabljati pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve, št. 0433-8-S-206/1-1/91 z dne 7. 7. 1992 (Uradni list RS, št. 36/92).
14. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 872/95-1
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost