Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

232. Zakon o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
233. Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
234. Zakon o referendumu za ustanovitev občin

Sklepi

261. Sklep o začetku postopka in o rokih za izvedbo postopka za določitev referendumskih območij

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

264. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za obdobje začasnega financiranja iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1994
265. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za obdobje začasnega financiranja

Sklepi

263. Sklep o prenehanju veljavnosti odloka o študiju in izpopolnjevanju tujih državljanov v Republiki Sloveniji

Drugi akti

262. Soglasje k cenam zemeljskega plina

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

235. Odredba o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida (Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens)
236. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja
237. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije
238. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v študijskem letu 1994/95
239. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v srednjem izobraževanju
240. Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji
266. Odredba o določitvi cen rafiniranega sladkorja iz republiških blagovnih rezerv

BANKA SLOVENIJE

241. Sklep o kontnem okviru za banke in hranilnice
242. Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo

OBČINE

Celje

244. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev ZN Staro mestno jedro Celja, ki ga je izdelal Razvojni center-IUP pod št. 044/93

Črnomelj

245. Odredba o delovnem času v upravnih organih občine Črnomelj

Ljubljana

243. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi parkirnine na javnih parkirnih površinah

Ljubljana-Bežigrad

246. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v Glasbeni šoli Franca Šturma Šiška - Bežigrad
247. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Bežigrad
248. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja BS 4/2 Stožice in BK 4/2 kmetijske površine
249. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BS 7/4 - Podgoriška gmajna
250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990

Ljubljana-Šiška

251. Odlok o razglasitvi apnenic v Podutiku in Kamni gorici za kulturna, zgodovinska in tehnična spomenika
252. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 3/5 Podutik-Južni del
253. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 - Spodnja Šiška

Murska Sobota

254. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Bodonci

Postojna

255. Odlok o določitvi imen, območij naselij in ulic v občini Postojna
256. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka "prostorskih ureditvenih pogojev kamnolom Razdrto"

Radovljica

257. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990

Škofja Loka

258. Odlok o proračunu občine Škofja Loka za leto 1994

Trebnje

259. Odredba o spremembi odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih

Vrhnika

260. Odlok o spremembah Odloka o pristojnosti občinske skupščine o volitvah v zbore Skupščine občine Vrhnika

POPRAVKI

1. Popravek popravka sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti