Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

257. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990, stran 305.

Na podlagi 37. in 38. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90) in 163. člena statuta občine Radovljica (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 20/83, 3/86, 15/86, 9/90, Uradni list RS, št. 23/91, 26/91, 31/93) je Izvršni svet Skupščine občine Radovljica na 116. seji dne 24. januarja 1994 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev družbenega
plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990
I
Osnutek sprememb in dopolnitev Družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990, ki se nanašajo na:
– Območje I. 2. – Bled, obrtna cona Rečica/Sp. Gorje,
– Individualne pobude, se javno razgrne z vso potrebno dokumentacijo.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev Družbenega plana bo javno razgrnjen v Avli Skupščine občine Radovljica v času od 28. 1. do 28. 2. 1994. Poleg tega pa bo razgrnjen še:
– v delu, ki se nanaša na obrtno cono Rečica/Sp. Gorje v prostorih krajevne skupnosti Sp. Gorje
– v delu, ki se nanaša na individualne pobude v prostorih KS Boh. Bistrica (za območje Bohinja) in KS Bled (za območje Bleda in Gorij)
III
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in gospodarsko infrastrukturo organiziral javno obravnavo razgrnjenega dokumenta v predhodni točki navedenih krajevnih skupnosti.
IV
Vsi zainteresirani lahko do poteka roka javne razgrnitve dajo pisne pripombe na razgrnjeni dokument in to v knjigi pripomb na mestih javne razgrnitve ali neposredno na Zavodu za prostorsko načrtovanje in gospodarsko infrastrukturo.
Pojasnila k razgrnjenemu dokumentu dajejo strokovni delavci Zavoda.
Št. 004-1/91
Radovljica, dne 24. januarja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Radovljica
Jože Resman l . r.

AAA Zlata odličnost