Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

235. Odredba o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida (Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), stran 238.

Na podlagi 2. točke 59.-člena Zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 74/89) s 1. in 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. l/91-I) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
ODREDBO
o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se prepreči
nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida (Stone)
Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens)
1. Zaradi preprečitve nevarnosti vnašanja ogorčic(Globodera pallida (Stone) Behrens) in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) na ozemlje Republike Slovenije, sta prepovedana uvoz in tranzit semenskega termerkantilnega krompirja, ki izvira iz naslednjih držav:Avstrije; Belorusije; Bolgarije; Bosne in Hercegovine;Danske; Estonije; Grčije; Irske; Islandije; Italije; Latvije;Letonije; Madžarske; Makedonije; Malte; Norveške; Poljske; Portugalske; Rusije; Švedske; Ukrajine; Luxembourga razen iz območja Osling; Finske razen iz območij Vaasa, Etela-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Mikkeli, Pohjols-Karjala, Kuopio, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Oulu in Lappi; Belgije razen iz območij Region jurassique, Ardenne, Haute Ardenne, Famenne, Regions herbageres (Liege, Fagnes) Condroz, Region limoneuse, Campine hennuvere, region sablo-limoneuse in Polders.
2. Pošiljke krompirja iz Velike Britanije, Nizozemske,Švice, Španije, Francije in Češke mora poleg predpisane dokumentacije spremljati tudi potrdilo o odvzetih vzorcih zemlje in rezultatih analize za tekoče leto, ki ga izda pooblaščeni organ države izvoznice.
3. Fitosanitarni certifikat za pošiljke krompirja iz Luxembourga, Finske in Belgije mora imeti poleg običajnih dopolnilnih izjav navedeno tudi ime neokuženega območja, iz katerega izvira krompir.
4. Z dnem uveljavitve te odredbe, preneha veljati Odredba o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida (Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) (Uradni list RS, št. 56/93, 62/93, 66/93 in 1/94).
5. Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-372/93
Ljubljana, dne 21. januarja 1994.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo
prof. dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost