Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

244. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev ZN Staro mestno jedro Celja, ki ga je izdelal Razvojni center-IUP pod št. 044/93, stran 285.

Na podlagi 36.. 37., 38. in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS. št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje na seji dne 19. i. 1994
SKLEP
o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev ZN Staro
mestno jedro Celja, ki ga je izdelal Razvojni center – IUP pod št. 044/93
Izvršni svet Skupščine občine Celje odreja javno razgrnitev Sprememb in dopolnitev ZN Staro mestno jedro Celja, ki ga je izdelal Razvojni center – IUP pod št. 044/93 in je v skladu s Spremembami in dopolnitvami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91).
Osnutek Sprememb in dopolnitev navedenega zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo prizidka Zgodovinskega arhiva k Prothasijevemu dvorcu na parceli 2057 k. o. Celje.
Javna razgrnitev osnutka Sprememb in dopolnitev ZN Staro mestno jedro mora trajati najmanj 30 dni od dneva objave sklepa. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Center in na za urejanje prostora in varstvo okolja pristojnem občinskem upravnem organu. V času javne razgrnitve mora KS Center organizirati javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
Po preteku javne razgrnitve mora oblikovati svet KS svoje stališče do zadevnega osnutka, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Izvršnemu svetu Skupščine občine Celje.
Ta sklep začne veljati od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/68
Celje, dne 26. januarja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l . r.

AAA Zlata odličnost