Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

237. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije, stran 243.

Na podlagi 52. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
PRAVILNIK
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije
1. člen
Za opravljanje nalog javne gozdarske službe morajo delavci, ki se zaposlijo v Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: zavod), na posameznih delovnih mestih izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:
Naziv delovnega mesta: Direktor zavoda Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva (aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika)
– petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka za načrtovanje razvoja gozdov in gozdnega prostora na centralni enoti Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva (aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika)
– petletne izkušnje v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Načrtovalec na centralni enoti Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva ali druge ustrezne smeri
– petletne delovne izkušnje
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka za gojenje in varstvo gozdov na centralni enoti Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva
– petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Gojitelj na centralni enoti Zahtevana izobrazba in izkušnje:.- diplomirani inženir gozdarstva.
– petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka za usmerjanje razvoja populacij prosto živečih divjih živali na centralni enoti
Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva (lovski izpit oziroma ustrezni izbirni izpit v okviru študija gozdarstva)
– petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka za tehnologijo dela in gozdne prometnice na centralni enoti Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva
– petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Tehnolog na centralni enoti
Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva
– petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka za razvoj podeželja ter za stike z lastniki gozdov in javnostjo Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva
– triletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka za računalništvo
Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva ali druge ustrezne smeri (obvladovanje računalniških programov s področja relacijskih zbirk podatkov in prostorske informatike)
– petletne delovne izkušnje na področju računalništva
Naziv delovnega mesta: Informatik v oddelku za računalništvo
Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva oziroma ustrezne tehnične smeri
– obvladovanje računalniških programov s področja relacijskih zbirk podatkov in prostorske informatike
– triletne delovne izkušnje
Naziv delovnega mesta: Vodja območne enote Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva (preizkus znanja iz upravnega postopka)
– petletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov in gozdnega prostora na območni enoti Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva
– triletne izkušnje pri delu v gozdarstvu.
Naziv delovnega mesta: Načrtovalec na območni enoti Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva ali druge ustrezne smeri
– triletne delovne izkušnje
Naziv delovnega mesta: Vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov na območni enoti Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva
– triletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja odseka za usmerjanje razvoja populacij prosto živečih divjih živali na območni enoti
Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva
– triletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja odseka za tehnologijo dela in gozdne prometnice na območni enoti Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva
– triletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja krajevne enote Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva (opravljen preizkus znanja iz upravnega postopka)
– triletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Gojitelj – načrtovalec na krajevni enoti
Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva (opravljen preizkus znanja iz upravnega postopka)
– triletne izkušnje pri delu v gozdarstvu
Naziv delovnega mesta: Vodja gojitvenega lovišča Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– diplomirani inženir gozdarstva
– dveletne delovne izkušnje v lovstvu
Naziv delovnega mesta: Revirni gozdar Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– inženir gozdarstva (opravljen preizkus znanja iz upravnega postopka)
– enoletne delovne izkušnje
Naziv delovnega mesta: Revirni lovec Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– srednja ali poklicna šola ustrezne smeri
– triletne delovne izkušnje v lovstvu
Naziv delovnega mesta: Pomočnik pri načrtovanju I Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– inženir gozdarstva ali geodezije
– enoletne delovne izkušnje
Naziv delovnega mesta: Pomočnik pri načrtovanju II Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– gozdarski ali geodetski tehnik
– enoletne delovne izkušnje
Naziv delovnega mesta: Računalničar Zahtevana izobrazba in izkušnje:
– višja šola gozdarske ali druge ustrezne smeri (srednja šola) (obvladovanje ustreznih računalniških programov)
– enoletne izkušnje pri delu z računalnikom
Drugi pogoji za zasedbo delovnih mest se določijo s pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zavoda.
2. člen
Delavec, ki je ob organiziranju Zavoda razporejen na delovno mesto revirnega gozdarja, in ima srednješolsko izobrazbo gozdarske smeri, mora:
– do 31. 12. 1994 opraviti vpis za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe gozdarske smeri
– do 31. 12. 1999 pridobiti višješolsko izobrazbo gozdarske smeri
S potekom roka iz prve alinee prejšnjega odstavka delavcu, ki ni opravil vpisa iz prve alinee prejšnjega odstavka, preneha delovno razmerje v Zavodu.
S potekom roka iz druge alinee prvega odstavka tega člena delavcu, ki si ni pridobil višješolske izobrazbe, ki se zahteva za revirnega gozdarja, preneha delovno razmerje v Zavodu.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se delavcu, ki ima srednjo gozdarsko izobrazbo in opravlja naloge revirnega gozdarja ter ima ob sklenitvi delovnega razmerja v Zavodu najmanj 20 let delovne dobe, prizna ustrezna izobrazba za izvajanje nalog na tem delovnem mestu.
Delavcu, ki ima poklicno izobrazbo in opravlja naloge revirnega lovca ter ima ob sklenitvi delovnega razmerja v Zavodu najmanj 20 let delovne dobe, se prizna ustrezna izobrazba za izvajanje nalog na tem delovnem mestu.
3. člen
Delavci, ki ob organiziranju Zavoda za gozdove Slovenije, zasedajo delovna mesta, ki zahtevajo preizkus znanja iz upravnega postopka, morajo preizkus opraviti v šestih mesecih po zaposlitvi v Zavodu.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-80/93
Ljubljana, dne 29. decembra 1993.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc

AAA Zlata odličnost