Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

245. Odredba o delovnem času v upravnih organih občine Črnomelj, stran 285.

Na podlagi 95. člena Zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine RS ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) in 4. člena Uredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93) je Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj na seji dne 20. 1. 1994 sprejel
ODREDBO
o delovnem času v upravnih organih občine Črnomelj
1. člen
Delovni čas v občinskih upravnih organih, strokovnih službah in pri organu za postopek o prekršku traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 16. ure,
– v petek od 7. do 14. ure.
Odmor za malico je vsak dan od 10. ure do 10.30.
2. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
– v ponedeljek od 7.30 do 14.30 ure,
– v sredo od 7.30 do 15.30,
– v petek od 7.30 do 13.30, razen časa odmora za malico.
Sprejemna pisarna Oddelka za občo upravo ima uradne ure vsak delovni dan, in sicer:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 16. ure,
– v petek od 7. do 14 ure.
Delovni čas in uradne ure na krajevnih uradih določi predstojnik Oddelka za notranje zadeve v soglasju z izvršnim svetom.
3. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnih organov oziroma način njegovega dela, lahko predstojnik, ki vodi upravni organ, v soglasju z izvršnim svetom razporedi delovni čas drugače, kot je določeno s to odredbo.
4. člen
Delovni čas, uradne ure in čas odmora za malico morajo biti v poslovnih prostorih občinskih upravnih organov primerno označene.
5. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 152-2/94
Črnomelj, dne 24. januarja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Črnomelj
Anton Horvat, dipl. ek. l. r,

AAA Zlata odličnost