Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

232. Zakon o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, stran 233.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Razglašam zakon o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. januarja 1994.
Št. 0100-14/94
Ljubljana, dne 2. februarja 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l . r.
ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
1. člen
Drugi odstavek 274. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS. št. 12/92) se spremeni tako, da se glasi:
"Skupščino sestavlja 40 članov, od tega 10 predstavnikov, ki jih imenujejo organizacije in delodajalci, organizirani v gospodarski zbornici ter drugih združenjih delodajalcev in 30 predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, od katerih
– 10 predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati,
– 16 predstavnikov upokojencev imenuje Državni zbor Republike Slovenije.
– 4 predstavnike imenujejo organizacije delovnih invalidov."
2. člen
Drugi odstavek 319. člena se spremeni tako. da se glasi:
"Mandat članov prve skupščine zavoda traja do izvolitve članov skupščine po določbah 1. člena tega zakona. Volitve morajo biti izvedene najkasneje tri mesece po uveljavitvi zakona, oziroma najkasneje mesec dni po soglasju Državnega zbora Republike Slovenije k spremembam in dopolnitvam statuta zavoda."
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/89-2/158
Ljubljana, dne 25. januarja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik I. r.

AAA Zlata odličnost