Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

2756. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2782. Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav
2783. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

MINISTRSTVA

2757. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
2758. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2759. Poziv občinskim in mestnim svetom lokalnih skupnosti in interesnim organizacijam za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določitev kandidatov za člane državnega sveta
2760. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2761. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2762. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za varstvo okolja

OBČINE

Ankaran

2763. Razpis volitev v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran

Borovnica

2764. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Borovnica

Bovec

2778. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Bovec

Črnomelj

2765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
2766. Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj

Dobrova-Polhov Gradec

2779. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Idrija

2767. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Pri Likarici« – Idrija

Kamnik

2768. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik

Nova Gorica

2769. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica

Piran

2770. Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1328/1 k. o. 2631 Portorož
2771. Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1366/10 k. o. 2631 Portorož

Podčetrtek

2780. Sklep o višini cen programov v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
2781. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Sveti Tomaž

2772. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofljica

2773. Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni razred

Šmartno pri Litiji

2774. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022
2775. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šmartno pri Litiji

Tišina

2776. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina
2777. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

37. Sklep o potrditvi Načrta sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

38. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi
39. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti