Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2769. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica, stran 8319.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08, 53/10 in 12/20) in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) so
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19), na seji dne 21. julija 2022;
– Občinski svet Občine Brda na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17, 16/18), na seji dne 8. julija 2022;
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19), na seji dne 16. junija 2022;
– Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16), na seji dne 13. julija 2022;
– Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – UPB, 88/15 in 14/18), na seji dne 21. junija 2022;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list. RS, št. 5/18), na seji dne 23. junija 2022
sprejeli
S K L E P 
o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica 
1. 
S tem sklepom se določi cena prilagojenega programa za predšolske otroke (v nadaljevanju: razvojni oddelek) v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica.
2. 
Ekonomska cena razvojnega oddelka v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica znaša 1.068,36 EUR na mesec.
Cena poldnevnega programa znaša 904,26 EUR na mesec, cena poldnevnega programa brez kosila je nižja od poldnevnega programa za strošek kosila.
3. 
V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, in sicer:
– za dnevni program: 41,80 EUR mesečno oziroma 1,90 EUR dnevno,
– poldnevni program: 31,68 EUR mesečno oziroma 1,44 EUR dnevno,
– poldnevni program brez kosila: 14,96 EUR mesečno oziroma 0,68 EUR dnevno,
z upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo Osnovno šolo Kozara Nova Gorica najkasneje do 8.00 ure prvega dne otrokove odsotnosti.
Stroški materiala in storitev znašajo 55,00 EUR mesečno na otroka.
4. 
Glede drugih pogojev oziroma dodatnih ugodnosti za vključene otroke v razvojni oddelek se uporabljajo določila naslednjih sklepov:
– za Mestno občino Nova Gorica: Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 184/20),
– za Občino Brda: Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2021),
– za Občino Kanal ob Soči: Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 90/20),
– za Občino Miren - Kostanjevica: Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 154/21),
– za Občino Renče - Vogrsko: Sklep o obračunavanju programov vrtca v času daljše otrokove odsotnosti iz vrtca iz zdravstvenih razlogov (Uradne objave v Občinskem glasilu, št. 3/2013) in Sklep o dopolnitvi Sklepa o obračunavanju programov vrtca v času daljše otrokove odsotnosti iz vrtca iz zdravstvenih razlogov (Uradne objave v Občinskem glasilu, št. 13/2019),
– za Občino Šempeter - Vrtojba: Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter - Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 71/16 in 8/20).
5. 
Ta sklep je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Šempeter - Vrtojba objavijo ta sklep v Uradnem listu RS po tem, ko ga Občina Renče - Vogrsko objavi v svojih uradnih objavah in Občina Brda v Uradnem glasilu slovenskih občin.
6. 
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. septembra 2022.
Št. 602-15/2022-40
Nova Gorica, dne 21. julija 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 
Št. 0141-23/2022-04
Dobrovo, dne 8. julija 2022
Župan 
Občine Brda 
Franc Mužič 
Št. 9000-0006/2022-10
Kanal, dne 16. junija 2022
Županja 
Občine Kanal ob Soči 
Tina Gerbec 
Št. 0141-0014/2021-22
Miren, dne 13. julija 2022
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 
Št. 00701-34/2022-1
Bukovica, dne 21. junija 2022
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Tarik Žigon 
Št. 600-2/2022-23
Šempeter pri Gorici, dne 23. junija 2022
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti