Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

Ob-2974/22, Stran 1986
Svet zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj, na podlagi sklepa, ki ga je 21. 6. 2022 sprejel na 18. redni seji, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku)
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela je 6. 1. 2023. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, dokazilo o delovnih izkušnjah; potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ne smejo biti starejša od 30 dni) pošljite priporočeno po pošti v roku osem dni po objavi razpisa na naslov: Svet šole Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto ravnatelj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obveščeni o odločitvi oziroma imenovanju najpozneje v roku 4 mesecev od objave tega razpisa.
Svet zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti